GIORRONADA MONDIALI DE SA SALUDI MENTALI

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Giustu giustu trint’annus a oi beniat fata sa Giorronada mondiali de sa saludi mentali. Custa dii bolit essi ocasioni de arrexonu apitzus de sa chistioni mòvia da s’ONU e da s’Organizatzioni mondiali de sa sanidadi.

Su ministeru a sa Saludi spàina dònnia dii datus malus, difatis is inditus contant de 728.338 personis cun strobus mentalis assìstias da is servìtzius specialìsticus e is malàdius de natura feminili funt su 53,6%, ca su 69% tenint prus de 45 annus. Invècias in is ùrtimus annus depressioni, ànsia e strobus de su cumportamentu amanniant in sa fàscia 10-19 annus, giai unu piciocheddu intre seti amostat strobus de saludi mentali.

Su chi acuntessit candu non si curat sa saludi mentali a piciocheddu, lompit in edadi matuca cun strobus de saludi fìsica e mentali smenguendi una vida prexerosa.

Su comunu de Sarrocu marcat s’importàntzia de fai programas de promotzioni e preventzioni de sa saludi mentali chi arrichedint livellus diversus de traballu (duncas mèdia digitali, struturas sanitàrias o de assistèntzia sotziali, scolas o comunidadis) e pigat s’impìnniu de ponni a pari fainas po lompi a chini tenit abisòngiu de essi agiudau, pruschetotu is chi funt prus dilicaus.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023