CÀSTIU DE S’ARRESPETU DE IS LÌMITIS DE VELOCIDADI

CALENDÀRIU DE IS POSTATZIONIS AUTOVELOX / TELELASER - MAJU 2022

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Su Cumandu de is Guàrdias Municipalis de Sarrocu at a fai, me in su mesi de maju 2022, càstius in su territòriu comunali intreu po biri ca siant arrespetaus is lìmitis de velocidadi da parti de is ghiadoris. Is postatzionis de càstiu po misurai sa velocidadi ant a essi sèmpiri marcadas, a cunforma de lei, da unu sinniali stradali de inditu, a tempus, de velocidadi arta, cun scritu “Guàrdia Municipali – Càstiu eletrònicu de sa velocidadi”.

S’aina tènnica po misurai at a essi imperada po mèdiu de sa presèntzia e càstiu de su personali chi fait parti de su Cumandu de is Guàrdias Municipalis de Sarrocu

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023