SARROCHART FESTIVAL

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

Su tastu de su papai est acumpangiau da una sfilada de moda, cuncordada cun s’agiudu de Eliana bistimenta, ca at a incarrerai a ora de is 21.00 e at a essi presentada da Claudia Ottavia.

Duncas custu merì atòbiu in Villa Siotto, po unu merì chi saludat s’istadi e arricit s’atòngiu in sa manera prus bella !

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023