SARROCU, CAMPAGNA CONTRA IS FOGOS 2022

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Si comùnicat chi, cun s'inghitzu de sa campagna antincèndio 2022, su Comunu de Sarrocu at postu in campu is interventos pròpios a amparu de su territòriu.......

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023